Träflis 5-30 ©

TL Träflis®

TL Träflis som fallskydd är ett mycket bra val till er lekplats. Produkten är ren och fin och tillverkas av ved från svenska träd. Den ska alltså inte förväxlas med bränsleflis.

Fraktioner

TL Träflis säljs i fraktion 5-30.

Utförande

Vid anläggning ska tjockleken på bädden vara 400mm tjock för att möta kraven på fallhöjd från lekredskapen.

Certifiering

På en lekplats är olyckor lätt framme. För att undvika skador gäller det att säkerställa säkerheten. En del i att bibehålla en hög säkerhet är att mäta underlagets stötdämpande förmåga. Vi kan stolt berätta att vi säljer ett HIC-testat träflis med certifikat från ett av EN1177 ackrediterat laboratorium inom EU.

Vårt produkt har PEFC certifiering. Svenska PEFC:s skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, biologisk mångfald samtidigt som kulturmiljö och sociala och estetiska värden värnas. Läs mer om svenska PEFC här.

Vår bark får användas i Svanenmärkta projekt.

För mer information

Se alla våra dokumentationer