Kubbsarg

TL kubbsarg är gjord av Svensk fura och levereras obehandlad, men kan även levereras som NTR A tryckimpregnerad. Kubbsarg är ett trevligt inslag att sätta runt lekplatser, gångvägar eller planteringar. Allt fler kunder använder vår obehandlade TL kubbsarg vilket är bättre för naturen och för våra barn. 

Certifiering

Vårt produkt har PEFC certifiering. Svenska PEFC:s skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, biologisk mångfald samtidigt som kulturmiljö och sociala och estetiska värden värnas. Läs mer om svenska PEFC här.

Utförande

Typer

TL Träflis säljs i fraktion 5-30.

Utförande

Lekplatser eller där barn vistas rekommenderar vi vår obehandlade fura. 

  • Fura Stock 12/60 obehandlad / NTR A 
  • Fura Stock 14/60 obehandlad / NTR A 
  • Fura Stock 18/70 obehandlad / NTR A 
  • Fura Stock 19,5/75 obehandlad / NTR A
Stäng meny