Konstgräs

Proplay fallskydd

En revolutionerande produkt som lätt gör helt vanligt konstgräs till ett konstgräs med fallskydd. Ett konstgräs med fallskydd kan användas på bland annat lekplatser där krav på fallhöjd finns.

Vår produkt ger en naturlig dämpning till en syntetisk yta, detta kommer att garantera säkerheten för användarna eftersom den absorberar effekten av markkontakt. ProPlay finns i flera olika tjocklekar som klarar olika kritiska fallhöjder och självklart är produkten godkänd och certifierad via EN1177. Produkten finns som fallskydd upp till 3.0m!

Våra olika tjocklekar

ProPlay finns i flera olika tjocklekar som klarar olika kritiska fallhöjder.

Kritisk fallhöjd: 3.0m

Tjocklek: 90mm

Kritisk fallhöjd: 2.7m

Tjocklek: 70mm

Kritisk fallhöjd: 2.1m

Tjocklek: 45mm

Kritisk fallhöjd: 1.7m

Tjocklek: 35mm

Kritisk fallhöjd: 1.3m

Tjocklek: 25mm

Kritisk fallhöjd: 0.6m

Tjocklek: 18mm

PROPLAY

  • En revolutionerande produkt som gör helt vanligt konstgräs till ett konstgräs med fallskydd.
  • Godkänd enligt standard EN 1177.
  • Minimerar risken för skador.

Våra konstgrässerier

Trygglek erbjuder dig ett stort urval av konstgräs. Vi ser till att välja ut den rätta konstgrässerien för dig.

Ecograss

För dig som söker ett miljövänligt alternativ är Ecograss helt rätt. Konstgräset som har en speciell färgsättning är framtaget för att smälta in i den Skandinaviska miljön. Konstgräset är till 40% tillverkat av återvunna PET-flaskor vilket ger oss en produkt som är helt unik i detta sammanhang.

I konstgräset kan en sand av krossade och nermalda glasflaskor läggas. Glasflaskorna har en fraktion som påminner om vanliga sandkorn, vilket gör att vi nu kan erbjuda en produkt som strävar mot en mer hållbar miljö. Konstgräset kan även installeras med vanlig sand, speciellt framtagen för konstgräs.

Fun4you

Med vår produkt Fun4you kan vi erbjuda miljöer med lekfull undervisning och ett aktivt lärande. Denna produkt är speciellt framtagen för skolgårdar där den färgglada miljön, med dess olika lekområden, inspirerar barnen till aktiva raster med mycket lek och spel. Skolan och eleverna kan själva vara med och designa sin egen skolgård.

Resultat – en färgglad skolgård där barnen själva varit med i skapandet av en aktivitetsyta anpassad för lek och undervisning.

Saltex Active

Saltex Active är ett multisportgräs som oftast används som lekyta på skolgården och passar utmärkt för bollsporter såsom fotboll, tennis, handboll, basket, landhockey etc. Saltex Active består av ett enfärgat slitstarkt splitfiber av polyethylene.

Konstgräset fylls med mycket sand som ger en relativt hård yta. Eftersom idrott skall utövas på konstgräset behövs den hårda ytan så att bollar kan rullas och studsas. Konstgräset används även som underlag till lekplatser i kombination med en underliggande sviktande matta på 15-70 mm.

Gräset finns att få i många olika kulörer på beställning.

Lifestyle

Lifestyle är i huvudsak ett konstgräs anpassat för parker, refuger och rondeller, men fungerar även bra till skolgårdar. Konstgräset är uppbyggt med ett sammanflätat (krulligt) strå och ett rakt monofiber. Kombinationen av strån i Lifestyle ger gräset ett mycket tätt och naturtroget utseende, samt en skön känsla att vistas på.

Trygg lek integritetspolicy

Giltig från och med: 2023-05-21

1. Allmänt

Trygg lek Sverige AB, org.nr 559002-2470, (vidare kallat ”Trygg lek”, ”vi”, ”oss”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Trygg lek vidtar därför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. För att på så vis säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och vår interna policy. Företaget värnar om dina personuppgifter. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. I denna integritetspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Trygg leks tjänster, är anställd av oss eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har utifrån gällande datasyddslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Trygg lek är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas till oss via denna webbplats (www.trygglek.se) och som i övrigt sparas vid kontakt och avtalsförhållande med oss.

3. Begreppen personuppgift och behandling

3.1 En personuppgift är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta kan innebära men inte begränsat till namn, e-postadress, enheten du använder klassas som personuppgifter.

3.2 Behandling innefattar all hantering av dina personuppgifter. Denna hantering kan innebära, men är inte begränsad till hantering, som exempelvis insamling, lagring, användning, ändring eller radering av dina data kan omfattas av begreppet.

4. När samlas personuppgifterna in

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, till exempel i samband med att du kontaktar oss via kontaktformuläret på hemsidan eller mailar oss direkt. Vi samlar även in personuppgifter när du använder dig av vår webbplats (se vår cookie deklaration för mer information).

5. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster du begär och för att hantera och administrera vårt företag. Det kan innefatta att kommunicera med dig, leverera produkter eller tjänster, och förbättra din användarupplevelse.

6. Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Dessa leverantörer är noggrant utvalda och åtagit sig att skydda dina uppgifter på ett säkert sätt i enlighet med GDPR. Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller dela dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, utom i de fall där det krävs enligt lag eller domstolsbeslut.

7. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehöriga. Vi strävar efter att upprätthålla högsta möjliga säkerhetsnivå och följer EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och de komplementerande bestämmelserna i enlighet med svensk lag (2018:218). Det är viktigt att komma ihåg att ingen metod för datalagring och överföring är helt säker.

8. Lagringstid

Dina personuppgifter lagras endast den tid som de är relevanta och/eller tillåtna att lagras enligt lag. Vi lagrar din data under den tid som krävs för att kunna fullfölja våra avtalsenliga skyldigheter. För mer information om hur lång tid din data lagras, se vår cookies policy.

9. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och att få felaktiga uppgifter rättade. Du förbehåller dig rätten att begära att delar av eller att alla dina personuppgifter tas bort från våra register, förutsatt att det inte finns något lagligt krav på att behålla dem. För att utöva dessa rättigheter eller om du har några frågor eller klagomål angående vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt nedan.

10. Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål angående denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress:

Trygg lek Sverige AB, Org nr: 559002-2470

Adress: Tuna Gårdsväg 17, Tumba

Telefonnummer: +46 73 505 55 50

E-post: info@tryggkek.se

Vi gör alltid vårt bästa för att besvara dina frågor och hantera eventuella besvär som kan uppstå gällande integriteten och säkerheten för dina personuppgifter.

Genom att använda våra tjänster eller interagera med oss godkänner du denna integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

11. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy, det kan ske i samband med lagstiftning eller för att förbättra ditt integritetsskydd. Eventuella förändringar i vår integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbplats med uppdaterat giltighetsdatum. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar integritetspolicyn för att vara informerad om eventuella förändringar. Den senaste versionen av vår integritetspolicy är alltid den som är publicerad på vår webbplats.

Tack för att du litar på oss med dina personuppgifter.