Cork play©

Cork play

Googlar ni på korkek så står det på Wikipedia att korkekens bark används främst som vinkorkar, men det gör inte vi på Trygg Lek.

Trygg Leks Cork play är ett fallskyddsunderlag gjord av korkgranulat som används som stötdämpande underlag på lekparker och parker utomhus.

Fakta om korkeken

Korkeken kan bli upp till 200 år. Vid 30 års ålder kan korkekens bark skördas för första gången, sedan i intervaller om sju till tio år. Barken skärs bort i stora bitar från trädets nedre del, men så länge underbarken inte skadas överlever trädet.

Korkeken växer huvudsakligen i Portugal, men finns även i Spanien och nordvästra Afrika.

Trygg Leks korkgranulat kommer från Portugal där det finns strikta regler för skörd. • Stammens omkrets måste vara minst 70 cm, vilket tar ca 30 år. • Skalning av bark får göras upp till en höjd av högst 3 × omkretsen • Nästa skörd får inte ske förrän tidigast efter 9 år. För att man ska kunna hålla reda på det, målas efter skörden årtalets sista siffra på den avskalade stammen.

Att anlägga Cork play

Cork play är uppdelat i två lager, baslager och topplager. Baslagret är det stötdämpande underlaget gjord av grövre korkgranulat. Topplagret är av mindre granulat för att få en slät och fin yta.

Tyvärr kan vi inte idag färga korkgranulat, men vi jobbar på det. För att få till mönster så bränner vi in det på underlaget med olika mallar utefter kundens behov och önskemål.

Korkgranulat blandas med ett bindemedel som fungerar som klister, därefter så läggs det ut på den avsedda ytan.

Miljö

Cork play är 90 % miljövänligt och har samma egenskaper som fallskyddsgummi. Fallhöjden för Cork play är upp till 1,8-2 m beroende på tjockleken på Cork play.

Numera ersätts kork till vinflaskor allt oftare med plast, vilket kan betraktas som ett hot mot korkeken.

Tjuren Ferdinand är känd för att älska att sitta under en korkek och lukta på blommor. På bilder i barnboken om Ferdinand växte dock färdiga korkar på eken!

Kronprinsparet

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Trygg Lek kommer att anlägga Cork play som fallskyddsunderlag på PEP parken i Solna som prins Daniel är initiativtagare till. Läs mer på www.generationpep.se.

Vill du vete mer om Cork play, tveka inte att kontakta Trygg Lek så berättar vi mer.

Vanliga frågor

Kork är en 100% naturlig, återvinningsbar material, och den fri från mikroplaster och hormonstörande ämnen.

100 procent kork från Korkek (Quercus suber).

Cork Play gjuts på plats som ett tvåskiktssystem.

För mer information

Se alla våra dokumentationer

Trygg lek integritetspolicy

Giltig från och med: 2023-05-21

1. Allmänt

Trygg lek Sverige AB, org.nr 559002-2470, (vidare kallat ”Trygg lek”, ”vi”, ”oss”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Trygg lek vidtar därför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. För att på så vis säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och vår interna policy. Företaget värnar om dina personuppgifter. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. I denna integritetspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Trygg leks tjänster, är anställd av oss eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har utifrån gällande datasyddslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Trygg lek är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas till oss via denna webbplats (www.trygglek.se) och som i övrigt sparas vid kontakt och avtalsförhållande med oss.

3. Begreppen personuppgift och behandling

3.1 En personuppgift är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta kan innebära men inte begränsat till namn, e-postadress, enheten du använder klassas som personuppgifter.

3.2 Behandling innefattar all hantering av dina personuppgifter. Denna hantering kan innebära, men är inte begränsad till hantering, som exempelvis insamling, lagring, användning, ändring eller radering av dina data kan omfattas av begreppet.

4. När samlas personuppgifterna in

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, till exempel i samband med att du kontaktar oss via kontaktformuläret på hemsidan eller mailar oss direkt. Vi samlar även in personuppgifter när du använder dig av vår webbplats (se vår cookie deklaration för mer information).

5. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster du begär och för att hantera och administrera vårt företag. Det kan innefatta att kommunicera med dig, leverera produkter eller tjänster, och förbättra din användarupplevelse.

6. Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Dessa leverantörer är noggrant utvalda och åtagit sig att skydda dina uppgifter på ett säkert sätt i enlighet med GDPR. Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller dela dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, utom i de fall där det krävs enligt lag eller domstolsbeslut.

7. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehöriga. Vi strävar efter att upprätthålla högsta möjliga säkerhetsnivå och följer EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och de komplementerande bestämmelserna i enlighet med svensk lag (2018:218). Det är viktigt att komma ihåg att ingen metod för datalagring och överföring är helt säker.

8. Lagringstid

Dina personuppgifter lagras endast den tid som de är relevanta och/eller tillåtna att lagras enligt lag. Vi lagrar din data under den tid som krävs för att kunna fullfölja våra avtalsenliga skyldigheter. För mer information om hur lång tid din data lagras, se vår cookies policy.

9. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och att få felaktiga uppgifter rättade. Du förbehåller dig rätten att begära att delar av eller att alla dina personuppgifter tas bort från våra register, förutsatt att det inte finns något lagligt krav på att behålla dem. För att utöva dessa rättigheter eller om du har några frågor eller klagomål angående vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt nedan.

10. Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål angående denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress:

Trygg lek Sverige AB, Org nr: 559002-2470

Adress: Tuna Gårdsväg 17, Tumba

Telefonnummer: +46 73 505 55 50

E-post: info@tryggkek.se

Vi gör alltid vårt bästa för att besvara dina frågor och hantera eventuella besvär som kan uppstå gällande integriteten och säkerheten för dina personuppgifter.

Genom att använda våra tjänster eller interagera med oss godkänner du denna integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

11. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy, det kan ske i samband med lagstiftning eller för att förbättra ditt integritetsskydd. Eventuella förändringar i vår integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbplats med uppdaterat giltighetsdatum. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar integritetspolicyn för att vara informerad om eventuella förändringar. Den senaste versionen av vår integritetspolicy är alltid den som är publicerad på vår webbplats.

Tack för att du litar på oss med dina personuppgifter.