Cork play©

Cork play

Googlar ni på korkek så står det på Wikipedia att korkekens bark används främst som vinkorkar, men det gör inte vi på Trygg Lek.

Trygg Leks Cork play är ett fallskyddsunderlag gjord av korkgranulat som används som stötdämpande underlag på lekparker och parker utomhus.

Fakta om korkeken

Korkeken kan bli upp till 200 år. Vid 30 års ålder kan korkekens bark skördas för första gången, sedan i intervaller om sju till tio år. Barken skärs bort i stora bitar från trädets nedre del, men så länge underbarken inte skadas överlever trädet.

Korkeken växer huvudsakligen i Portugal, men finns även i Spanien och nordvästra Afrika.

Trygg Leks korkgranulat kommer från Portugal där det finns strikta regler för skörd. • Stammens omkrets måste vara minst 70 cm, vilket tar ca 30 år. • Skalning av bark får göras upp till en höjd av högst 3 × omkretsen • Nästa skörd får inte ske förrän tidigast efter 9 år. För att man ska kunna hålla reda på det, målas efter skörden årtalets sista siffra på den avskalade stammen.

Att anlägga Cork play

Cork play är uppdelat i två lager, baslager och topplager. Baslagret är det stötdämpande underlaget gjord av grövre korkgranulat. Topplagret är av mindre granulat för att få en slät och fin yta.

Tyvärr kan vi inte idag färga korkgranulat, men vi jobbar på det. För att få till mönster så bränner vi in det på underlaget med olika mallar utefter kundens behov och önskemål.

Korkgranulat blandas med ett bindemedel som fungerar som klister, därefter så läggs det ut på den avsedda ytan.

Miljö

Cork play är 90 % miljövänligt och har samma egenskaper som fallskyddsgummi. Fallhöjden för Cork play är upp till 1,8-2 m beroende på tjockleken på Cork play.

Numera ersätts kork till vinflaskor allt oftare med plast, vilket kan betraktas som ett hot mot korkeken.

Tjuren Ferdinand är känd för att älska att sitta under en korkek och lukta på blommor. På bilder i barnboken om Ferdinand växte dock färdiga korkar på eken!

Kronprinsparet

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Trygg Lek kommer att anlägga Cork play som fallskyddsunderlag på PEP parken i Solna som prins Daniel är initiativtagare till. Läs mer på www.generationpep.se.

Vill du vete mer om Cork play, tveka inte att kontakta Trygg Lek så berättar vi mer.

Vanliga frågor

Kork är en 100% naturlig, återvinningsbar material, och den fri från mikroplaster och hormonstörande ämnen.

100 procent kork från Korkek (Quercus suber).

Cork Play gjuts på plats som ett tvåskiktssystem.

För mer information

Se alla våra dokumentationer