Fallskyddsgummi

Fallskyddsgummi

Trygg Lek fallskyddsgummi har sedan 2015 varit det självklara valet av fallskydd för många lekplatser i Sverige. Med kulörerna i vårt sortiment är det endast fantasin som sätter gränserna för designmöjligheter. Produkten är internationellt certifierad enligt standarden SS EN 1177. Som alla ledande produkter oavsett kategori så är ständig förbättring och utveckling ett krav för att vara fortsatt marknadsledande. På Trygg Lek följer vi inte utvecklingen, vi leder den. Nu erbjuder Trygg Lek ett nytt baslager - Infinergy, som är utvecklat av BASF i samarbete med Adidas. Materialet är fritt från SBR-gummi, mikroplaster och polyaromatiska kolväten, vilket gör produkten till Sveriges mest miljövänliga fallskyddsgummi.

Fallskyddsgummi

  • EPDM lager
  • Stenmjöl
  • Bärlager
  • Förstärkningslager

DESIGNA DITT EGNA GUMMIUNDERLAG

Teknisk information

Trygg Lek fallskyddsgummi är ett två lagers system. Baslagret fungerar som stötupptagaren medan det övre lagret består av genomfärgat och UV-stabilt EPDM gummi. Tjockleken på systemet bestäms av den kritiska fallhöjden.

Installation

Trygg Lek fallskyddsgummi gjuts på plats av specialutbildade installatörer med många års erfarenhet. Installationen är en komplex process som kräver utbildning och kunskap. Produkten kan installeras direkt på asfalt, betong eller grus. Till skillnad från klassiska bärlager som stridsand så erbjuder vår produkt tillgänglighet för rullstolar.

Frihet med färger

Endast fantasin sätter gränserna när en lekplatsyta med Trygg Lek fallskyddsgummi ska installeras. På hemsidan presenterar vi samtliga av våra kulörer och oändliga möjligheter av blandningar mellan dessa kulörer.

Vi erbjuder två olika baslager!
Trygglek Safebase

En helt ny framtagen stötdämpning underlag som är gjord av termoplastisk polyuretan.
Nya generationens fallskydds underlag som tillverkas av BASF i samarbete med Adidas.
Det är även helt fritt från mikroplaster! Infinergy har en även låg densitet vilket ger en låg vikt!

SBR Gummi

Den bas som ger en stötdämpande effekt under EPDM-granulatet. SBR är har en lång livstid, och en säker beprövad lösning, testat och godkänt enligt EN1177.

Gummibark

Trygg Lek introducerar gummibark på den svenska marknaden. I grunden är det gjort av samma material som vårt fallskyddsgummi. Granulaten består istället av längre flisor som ger en mer levande yta, det ger oss illusionen av en barkyta.

Microcatch®

MicroCatch systemet är framtagen för att hindra mikroplastpartiklar och hela eller delar av gummigranulat från fallskyddsgummi på lekplatser och konstgräsplaner att hamna i vattendrag och naturmark. Systemet bygger på existerande produkter som används tillsammans på ett nytt sätt.

Idag sker avvattning från konstgräsplaner och lekplatser med fallskyddsgummi direkt ut i naturen eller till dagvattensystemen via dagvattenbrunnar i närområdet.

Trygg lek integritetspolicy

Giltig från och med: 2023-05-21

1. Allmänt

Trygg lek Sverige AB, org.nr 559002-2470, (vidare kallat ”Trygg lek”, ”vi”, ”oss”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Trygg lek vidtar därför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. För att på så vis säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och vår interna policy. Företaget värnar om dina personuppgifter. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. I denna integritetspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Trygg leks tjänster, är anställd av oss eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har utifrån gällande datasyddslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Trygg lek är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas till oss via denna webbplats (www.trygglek.se) och som i övrigt sparas vid kontakt och avtalsförhållande med oss.

3. Begreppen personuppgift och behandling

3.1 En personuppgift är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta kan innebära men inte begränsat till namn, e-postadress, enheten du använder klassas som personuppgifter.

3.2 Behandling innefattar all hantering av dina personuppgifter. Denna hantering kan innebära, men är inte begränsad till hantering, som exempelvis insamling, lagring, användning, ändring eller radering av dina data kan omfattas av begreppet.

4. När samlas personuppgifterna in

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, till exempel i samband med att du kontaktar oss via kontaktformuläret på hemsidan eller mailar oss direkt. Vi samlar även in personuppgifter när du använder dig av vår webbplats (se vår cookie deklaration för mer information).

5. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster du begär och för att hantera och administrera vårt företag. Det kan innefatta att kommunicera med dig, leverera produkter eller tjänster, och förbättra din användarupplevelse.

6. Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Dessa leverantörer är noggrant utvalda och åtagit sig att skydda dina uppgifter på ett säkert sätt i enlighet med GDPR. Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller dela dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, utom i de fall där det krävs enligt lag eller domstolsbeslut.

7. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehöriga. Vi strävar efter att upprätthålla högsta möjliga säkerhetsnivå och följer EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och de komplementerande bestämmelserna i enlighet med svensk lag (2018:218). Det är viktigt att komma ihåg att ingen metod för datalagring och överföring är helt säker.

8. Lagringstid

Dina personuppgifter lagras endast den tid som de är relevanta och/eller tillåtna att lagras enligt lag. Vi lagrar din data under den tid som krävs för att kunna fullfölja våra avtalsenliga skyldigheter. För mer information om hur lång tid din data lagras, se vår cookies policy.

9. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och att få felaktiga uppgifter rättade. Du förbehåller dig rätten att begära att delar av eller att alla dina personuppgifter tas bort från våra register, förutsatt att det inte finns något lagligt krav på att behålla dem. För att utöva dessa rättigheter eller om du har några frågor eller klagomål angående vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt nedan.

10. Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål angående denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress:

Trygg lek Sverige AB, Org nr: 559002-2470

Adress: Tuna Gårdsväg 17, Tumba

Telefonnummer: +46 73 505 55 50

E-post: info@tryggkek.se

Vi gör alltid vårt bästa för att besvara dina frågor och hantera eventuella besvär som kan uppstå gällande integriteten och säkerheten för dina personuppgifter.

Genom att använda våra tjänster eller interagera med oss godkänner du denna integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

11. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy, det kan ske i samband med lagstiftning eller för att förbättra ditt integritetsskydd. Eventuella förändringar i vår integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbplats med uppdaterat giltighetsdatum. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar integritetspolicyn för att vara informerad om eventuella förändringar. Den senaste versionen av vår integritetspolicy är alltid den som är publicerad på vår webbplats.

Tack för att du litar på oss med dina personuppgifter.