Gummi

Fallskyddsgummi

Trygg Lek fallskyddsgummi har sedan 2015 varit det självklara valet av fallskydd för många lekplatser i Sverige. Med kulörerna i vårt sortiment är det endast fantasin som sätter gränserna för designmöjligheter. Produkten är internationellt certifierad enligt standarden SS EN 1177. Som alla ledande produkter oavsett kategori så är ständig förbättring och utveckling ett krav för att vara fortsatt marknadsledande. På Trygg Lek följer vi inte utvecklingen, vi leder den. Nu erbjuder Trygg Lek ett nytt baslager - Infinergy, som är utvecklat av BASF i samarbete med Adidas. Materialet är fritt från SBR-gummi, mikroplaster och polyaromatiska kolväten, vilket gör produkten till Sveriges mest miljövänliga fallskyddsgummi.

Fallskyddsgummi

  • EPDM lager
  • Stenmjöl
  • Bärlager
  • Förstärkningslager
Teknisk information

Trygg Lek fallskyddsgummi är ett två lagers system. Baslagret fungerar som stötupptagaren medan det övre lagret består av genomfärgat och UV-stabilt EPDM gummi. Tjockleken på systemet bestäms av den kritiska fallhöjden.

Installation

Trygg Lek fallskyddsgummi gjuts på plats av specialutbildade installatörer med många års erfarenhet. Installationen är en komplex process som kräver utbildning och kunskap. Produkten kan installeras direkt på asfalt, betong eller grus. Till skillnad från klassiska bärlager som stridsand så erbjuder vår produkt tillgänglighet för rullstolar.

Frihet med färger

Endast fantasin sätter gränserna när en lekplatsyta med Trygg Lek fallskyddsgummi ska installeras. På hemsidan presenterar vi samtliga av våra kulörer och oändliga möjligheter av blandningar mellan dessa kulörer.

Vi erbjuder två olika baslager!
Trygglek Safebase

En helt ny framtagen stötdämpning underlag som är gjord av termoplastisk polyuretan.
Nya generationens fallskydds underlag som tillverkas av BASF i samarbete med Adidas.
Det är även helt fritt från mikroplaster! Infinergy har en även låg densitet vilket ger en låg vikt!

SBR Gummi

Den bas som ger en stötdämpande effekt under EPDM-granulatet. SBR är har en lång livstid, och en säker beprövad lösning, testat och godkänt enligt EN1177.

Gummibark

Trygg Lek introducerar gummibark på den svenska marknaden. I grunden är det gjort av samma material som vårt fallskyddsgummi. Granulaten består istället av längre flisor som ger en mer levande yta, det ger oss illusionen av en barkyta.

Microcatch®

MicroCatch systemet är framtagen för att hindra mikroplastpartiklar och hela eller delar av gummigranulat från fallskyddsgummi på lekplatser och konstgräsplaner att hamna i vattendrag och naturmark. Systemet bygger på existerande produkter som används tillsammans på ett nytt sätt.

Idag sker avvattning från konstgräsplaner och lekplatser med fallskyddsgummi direkt ut i naturen eller till dagvattensystemen via dagvattenbrunnar i närområdet.