KOLMAKADAM

Storlek på makadam kan ändras efter önskemål. De vanligaste fraktionerna är 2/6, 32/64 och 32/90.

Receptur för torra förhållanden

Makadam*+ 7,5 volymprocent kompost + 7,5 volymprocent näringsberikad biokol

Receptur för fuktigare förhållanden

Makadam *+ 12,5 volymprocent kompost + 12,5 volymprocent näringsberikad biokol

Innehållsförteckning

Makadam*, kompost & biokol som är näringsberikad med NPK eller hygieniserad hönsgödsel

Volymvikt

Ca 1500 kg/m3

JORDPRODUKTER

Prislista 2019 Jord, bark och träflis / samtliga priser exl moms och transport.
Alla priser redovisas i utpris kund kr/ton.*

Weibulls Växtjord Gräs
Art nr: 727 300
Weibulls Växtjord Plant
Art nr: 727 500
Weibulls Växtjord Mineral
Art nr: 728 004
Weibulls Rabattjord
Art nr: 727 400
Weibulls Rhododendronjord
Art nr: 728 600
Weibull AR jord
Art nr: 727 900
Sorterad Åkerjord
Art nr: 727 200
Grov fyllnadsjord
Art nr: 727 100
Sandlådesand
Art nr: 728 921
Jordprodukter beställningsvara
Weibulls Växtjord Plant Naturgödslad
Art nr: 727 510
Weibulls Bjälklagsjord
Art nr: 728 008
Weibulls Urn Jord Långtidsgödsel
Art nr: 728 00
Weibulls Special 2 Rabattjord med långtidsgödsel
Art nr: 728 002
Weibulls Ängsjord /Växtjord B Gräs
Art nr: 727 515
Weibulls Regnbäddssubstart
Art nr: 728 400
Weibulls Kolmakadam
Art nr: 728 011
2/6,2/8,2/11,32/90,32/63 mfl.
15 volymprocent blandning av näringsberikad biokol och kompost eller efter önskemål.
Weibulls Skelettjord
Art nr: 728 003
Bark / träflis
Priserna kan variera under året pga produkternas vikt.
Vi väger produkterna 4 gg/år för rätt pris.
Barkmull 0-14 mm
Art nr: 727 600
Täckbark 10-40 mm
Art nr: 727 810
Fallskydd
TL Träflis 5-30
TL Lekbark 20-40
TL Premium bark 25-35
Dressprodukter
Toppdress / Dressjord
Art nr: 727 700
Naturgödsel
Komposterad naturgödsel
Art nr: 727 000
Storsäck
Beställningsvara
*Pris per säck
Växtjord Gräs
Art nr: 727 304
Växtjord Plant
Art nr: 727 504
Rabattjord
Art nr: 727 404
Täckbark
Art nr: 727 804
Stenmjöl 0-2 mm
Art nr: 782 204
Dräneringskross 8-16 mm
Art nr: 728 304
Toppdress
Art nr: 727 704
Rhododendronjord
Art nr: 728 604
Sandlådesand
Art nr: 728 924
Regnbädssubstrat
Art nr: 728 017
Barkmull
Art nr: 727 604
Träflis 5-30
Lekbark 20-40
Premium bark 25-35