KOLMAKADAM

Storlek på makadam kan ändras efter önskemål. De vanligaste fraktionerna är 2/6, 32/64 och 32/90.

Receptur för torra förhållanden

Makadam*+ 7,5 volymprocent kompost + 7,5 volymprocent näringsberikad biokol

Receptur för fuktigare förhållanden

Makadam *+ 12,5 volymprocent kompost + 12,5 volymprocent näringsberikad biokol

Innehållsförteckning

Makadam*, kompost & biokol som är näringsberikad med NPK eller hygieniserad hönsgödsel

Volymvikt

Ca 1500 kg/m3

JORDPRODUKTER

Prislista 2019 Jord, bark och träflis / samtliga priser exl moms och transport.
Alla priser redovisas i utpris kund kr/ton.*

Weibulls Växtjord Gräs
Art nr: 727 300
Weibulls Växtjord Plant
Art nr: 727 500
Weibulls Växtjord Mineral
Art nr: 728 004
Weibulls Rabattjord
Art nr: 727 400
Weibulls Rhododendronjord
Art nr: 728 600
Weibull AR jord
Art nr: 727 900
Sorterad Åkerjord
Art nr: 727 200
Grov fyllnadsjord
Art nr: 727 100
Sandlådesand
Art nr: 728 921
Jordprodukter beställningsvara
Weibulls Växtjord Plant Naturgödslad
Art nr: 727 510
Weibulls Bjälklagsjord
Art nr: 728 008
Weibulls Urn Jord Långtidsgödsel
Art nr: 728 00
Weibulls Special 2 Rabattjord med långtidsgödsel
Art nr: 728 002
Weibulls Ängsjord /Växtjord B Gräs
Art nr: 727 515
Weibulls Regnbäddssubstart
Art nr: 728 400
Weibulls Kolmakadam
Art nr: 728 011
2/6,2/8,2/11,32/90,32/63 mfl.
15 volymprocent blandning av näringsberikad biokol och kompost eller efter önskemål.
Weibulls Skelettjord
Art nr: 728 003
Bark / träflis
Priserna kan variera under året pga produkternas vikt.
Vi väger produkterna 4 gg/år för rätt pris.
Barkmull 0-14 mm
Art nr: 727 600
Täckbark 10-40 mm
Art nr: 727 810
Fallskydd
TL Träflis 5-30
TL Lekbark 20-40
TL Premium bark 25-35
Dressprodukter
Toppdress / Dressjord
Art nr: 727 700
Naturgödsel
Komposterad naturgödsel
Art nr: 727 000
Storsäck
Beställningsvara
*Pris per säck
Växtjord Gräs
Art nr: 727 304
Växtjord Plant
Art nr: 727 504
Rabattjord
Art nr: 727 404
Täckbark
Art nr: 727 804
Stenmjöl 0-2 mm
Art nr: 782 204
Dräneringskross 8-16 mm
Art nr: 728 304
Toppdress
Art nr: 727 704
Rhododendronjord
Art nr: 728 604
Sandlådesand
Art nr: 728 924
Regnbädssubstrat
Art nr: 728 017
Barkmull
Art nr: 727 604
Träflis 5-30
Lekbark 20-40
Premium bark 25-35

Trygg lek integritetspolicy

Giltig från och med: 2023-05-21

1. Allmänt

Trygg lek Sverige AB, org.nr 559002-2470, (vidare kallat ”Trygg lek”, ”vi”, ”oss”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Trygg lek vidtar därför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. För att på så vis säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och vår interna policy. Företaget värnar om dina personuppgifter. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. I denna integritetspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Trygg leks tjänster, är anställd av oss eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har utifrån gällande datasyddslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Trygg lek är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas till oss via denna webbplats (www.trygglek.se) och som i övrigt sparas vid kontakt och avtalsförhållande med oss.

3. Begreppen personuppgift och behandling

3.1 En personuppgift är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta kan innebära men inte begränsat till namn, e-postadress, enheten du använder klassas som personuppgifter.

3.2 Behandling innefattar all hantering av dina personuppgifter. Denna hantering kan innebära, men är inte begränsad till hantering, som exempelvis insamling, lagring, användning, ändring eller radering av dina data kan omfattas av begreppet.

4. När samlas personuppgifterna in

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, till exempel i samband med att du kontaktar oss via kontaktformuläret på hemsidan eller mailar oss direkt. Vi samlar även in personuppgifter när du använder dig av vår webbplats (se vår cookie deklaration för mer information).

5. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster du begär och för att hantera och administrera vårt företag. Det kan innefatta att kommunicera med dig, leverera produkter eller tjänster, och förbättra din användarupplevelse.

6. Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Dessa leverantörer är noggrant utvalda och åtagit sig att skydda dina uppgifter på ett säkert sätt i enlighet med GDPR. Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller dela dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, utom i de fall där det krävs enligt lag eller domstolsbeslut.

7. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehöriga. Vi strävar efter att upprätthålla högsta möjliga säkerhetsnivå och följer EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och de komplementerande bestämmelserna i enlighet med svensk lag (2018:218). Det är viktigt att komma ihåg att ingen metod för datalagring och överföring är helt säker.

8. Lagringstid

Dina personuppgifter lagras endast den tid som de är relevanta och/eller tillåtna att lagras enligt lag. Vi lagrar din data under den tid som krävs för att kunna fullfölja våra avtalsenliga skyldigheter. För mer information om hur lång tid din data lagras, se vår cookies policy.

9. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och att få felaktiga uppgifter rättade. Du förbehåller dig rätten att begära att delar av eller att alla dina personuppgifter tas bort från våra register, förutsatt att det inte finns något lagligt krav på att behålla dem. För att utöva dessa rättigheter eller om du har några frågor eller klagomål angående vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt nedan.

10. Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål angående denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress:

Trygg lek Sverige AB, Org nr: 559002-2470

Adress: Tuna Gårdsväg 17, Tumba

Telefonnummer: +46 73 505 55 50

E-post: info@tryggkek.se

Vi gör alltid vårt bästa för att besvara dina frågor och hantera eventuella besvär som kan uppstå gällande integriteten och säkerheten för dina personuppgifter.

Genom att använda våra tjänster eller interagera med oss godkänner du denna integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

11. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy, det kan ske i samband med lagstiftning eller för att förbättra ditt integritetsskydd. Eventuella förändringar i vår integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbplats med uppdaterat giltighetsdatum. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar integritetspolicyn för att vara informerad om eventuella förändringar. Den senaste versionen av vår integritetspolicy är alltid den som är publicerad på vår webbplats.

Tack för att du litar på oss med dina personuppgifter.