Tabeller för våra produkter

Fallskyddsgummi

 • EPDM lager
 • Stenmjöl
 • Bärlager
 • Förstärkningslager

Fallskyddsgummi mot hårdgjord yta

 • Vid möte mot hårdgjord yta ska bärlager förslutas av tryggleks fallskyddsgummi

Fallskyddsgummi lösfyllnad

 • Vid möte mot Lösfyllnad ska bärlager och förstärkningslager förslutas av tryggleks fallskyddsgummi

Cork Play

 • 40-90mm Basslager + toplager
 • 300 mm Dräneringslager 16-32mm

Proplay

 • En revolutionerande produkt som gör helt vanligt konstgräs till ett konstgräs med fallskydd.
 • Godkänd enligt standard EN 1177
 • Minimerar risken för skador

Konstgräs mot plattor

  Avslut mot plattor:

 • 20–45mm Konstgräs
 • 40mm STENMJÖL 0-8mm
 • 100mm BÄRLAGER
 • 150mm FÖRSTÄRKNINGSLAGER

Konstgräs mot träsarg

  Avslut mot träsarg:

 • 20–45mm Konstgräs
 • 40mm STENMJÖL 0-8mm
 • 100mm BÄRLAGER
 • 150mm FÖRSTÄRKNINGSLAGER

Dokument

Nedan finner ni användbara dokument för respektive produkter. Alla filer kan laddas hem i PDF-format, och kan vara viktiga för en eventuell slutbesiktning i mark- och anläggningsprojekt.

Alla våra produkter och tjänster hör till standarden EN 1176 och EN 1177.