TL Lekbark 20-40

TL Lekbark

Trygg Lek erbjuder bark som fallskydd på exempelvis skolor, lekplatser, parker och bostadsgårdar. Lekbark har en långsam nedbrytning vilket gör det ekonomiskt att lägga ut, i längden. TL Lekbark är framställt av furubark. Materialet är färskbark. Premium består av 25-35 mm barkbitar som är renplockad från andra fraktioner.

Fraktioner

TL Lekbark säljs i fraktionerna 20-40 och premium 25-35.

Utförande

Vid anläggning ska tjockleken på bädden vara 400mm tjock för att möta kraven på fallhöjd från lekredskapen.

Certifiering

På en lekplats är olyckor lätt framme. För att undvika skador gäller det att säkerställa säkerheten. En del i att bibehålla en hög säkerhet är att mäta underlagets stötdämpande förmåga. Vi kan stolt berätta att vi säljer HIC-testat lekbark med certifikat från ett av EN1177 ackrediterat laboratorium inom EU.

Vårt bark har PEFC certifiering. Svenska PEFC:s skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, biologisk mångfald samtidigt som kulturmiljö och sociala och estetiska värden värnas. Läs mer om svenska PEFC här.

Vår bark får användas i Svanenmärkta projekt.

För mer information

Se alla våra dokumentationer