Trygg lek

FÖRSÄLJNING I HELA SVERIGE

Vi är ett bolag som arbetar inom lek och säkerhet för offentliga och privata parker i Sverige.

Om Oss

Vi hjälper dig

Med allt som har med lekplatser att göra från projektering till utförande, Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfredsställelse. Vi skall eftersträva att de alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör

Vi ska vara en av de ledande aktörerna i utvecklingen av ett kretsloppsanpassat samhälle.

  • Ständigt förbättrar vårt miljöåtagande
  • Ledningssystem ISO 9001 - ISO 14 0001

+

Projekt

Grundades

%

Nöjda kunder

Varför välja Trygglek

Vårt arbete och våra produkter motverkar skador på allmänna lekplatser i landet.

Första kontakten
Kunden förklarar sina mål och till vilken ålder som lekplatsen ska anpassas till. Vi tar fram rätt och anpassad utrustning.
Planera
Kunden får en offert för arbetet. Trygg lek upprättar en arbetsplanering och tidplan för hela arbetsprocessen.
Byggnation
Byggnationen börjar och Trygg lek står för att tidplanen hålls och att arbetet utförs av kompetent personal.
Säkra lekplatser
Vi är ett bolag som arbetar inom lek och säkerhet för offentliga och privata parker i Sverige.
Nöjda kunder
Hundratals nöjda kunder som vi aktivt arbetar med för att förbättra den yttre miljön kring lekplatser.
Rikstäckande
Vi erbjuder våra tjänster och breda produktsortiment till kunder runtom hela Sverige!

Vad tycker våra kunder?

Några av våra projekt

Konstgräs

Gummianläggning

Cork Play

Bark

Vårt team

JACK ELMASRI

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

HENRIK SJÖBERG

AFFÄRSUTVECKLARE

MARIA RASTENBERGER

EKONOMICHEF

Andreas Hemlin

Försäljning/Projektledning