Välkommen

Vi är rikstäckande och erbjuder våra tjänster och produkter i hela Sverige!

Fallskyddsmaterial

Vi har fallskyddsmaterial i alla dess former. Vi erbjuder vår egen fallskyddsflis, TL Träflis och fallskyddsbark TL Lekbark Premium samt TL Fallskyddsgummi och Gummibark som finns i 24 kulörer.

Konstgräs

Trygg leks konstgräs finns i flera typer. Vårt konstgräs som passar för trädgården, balkongen, lekplatsen, arenan, golfbanan och mycket mer.

Utemiljö

TL park- och lekutrustning är utformade för avkoppling och social interaktion. Vi har ett brett sortiment med produkter som passar barn i alla åldrar.

Sport & fitness

Våra sport- och fitnessprodukter är anpassade för att göra utomhusaktiviteter roligare och mer givande. Vår träningsutrustning är anpassad för alla åldrar.

Hur går det till?

Första kontakten

Kunden förklarar sina mål och till vilken ålder som lekplatsen ska anpassas till. Kontaktpersonen tar fram rätt och anpassad utrustning.

Planering

Kunden får en offert för arbetet. Trygg lek upprättar en arbetsplanering och tidplan för hela arbetsprocessen.

Byggnation

Byggnationen börjar och Trygg lek står för att tidplanen hålls och att arbetet utförs av kompetent personal.