Lifestyle

Konstgräs som är anpassat för parker, refuger, rondeller etc.

Lifestyle

Lifestyle är i huvudsak ett konstgräs anpassat för parker, refuger och rondeller, men fungerar även bra till skolgårdar. Konstgräset är uppbyggt med ett sammanflätat (krulligt) strå och ett rakt monofiber. Kombinationen av strån i Lifestyle ger gräset ett mycket tätt och naturtroget utseende, samt en skön känsla att vistas på.Kontakta oss för mer information, order eller offert!

lifestyle konstgräs

lifestyle konstgräs i park