Fun4you

Kategorier:Konstgräs

Med vår produkt Fun4you kan vi erbjuda miljöer med lekfull undervisning och ett aktivt lärande. Denna produkt är speciellt framtagen för skolgårdar där den färgglada miljön, med dess olika lekområden, inspirerar barnen till aktiva raster med mycket lek och spel. Skolan och eleverna kan själva vara med och designa sin egen skolgård.

Resultat - en färgglad skolgård där barnen själva varit med i skapandet av en aktivitetsyta anpassad för lek och undervisning.

Stäng meny